🇩🇪 Fecha 20 Bayern Munich 42 Leipzig 41 B Dortmund